Velkommen til Alumi Responsibility

Alumi er stolt af at være førende inden for bæredygtig og cirkulær udendørsbelysning på det danske marked. Vi har en vision om at skabe lys løsninger, der ikke kun opfylder vores kunders behov, men også bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Vores Alumi Responsibility initiativ er vores forpligtelse til at tage ansvar for vores miljømæssige og samfundsmæssige påvirkning.

vores mål

Førende inden for bæredygtig udendørsbelys-
ning inden 2027

Vi har en ambitiøs målsætning om at være førende på det danske marked inden for bæredygtig udendørsbelysning inden 2027. Vi stræber efter at levere innovative og energieffektive løsninger, der reducerer vores kunders miljøaftryk og bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Med vores ekspertise og engagement ønsker vi at være en troværdig og pålidelig samarbejdspartner for vores kunder.

Optimering og automatisering

Fremtidens
belysningsløsninger

Vi tror på potentialet i at optimere og automatisere vores processer og produkter. Vi er fast besluttede på at udvikle innovative løsninger, der går ud over de traditionelle. Ved at udnytte den nyeste teknologi og tænke ud af boksen stræber vi efter at skabe belysningsløsninger, der er mere fleksible, energieffektive og mindre belastende for miljøet.

Bæredygtighed som
kerneværdi

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er en integreret del af vores virksomhedskultur og værdigrundlag. Vi tager vores miljømæssige ansvar alvorligt og stræber efter at minimere vores miljøpåvirkning i alle faser af vores produkters livscyklus. Fra design og produktion til brug og genanvendelse arbejder vi hånd i hånd med vores partnere og leverandører for at sikre, at vores produkter er fremstillet med omtanke for miljøet og opfylder de højeste bæredygtighedsstandarder.

Samarbejde for
en bæredygtig fremtid

Vi tror på, at bæredygtighed kan opnås gennem samarbejde og partnerskaber.Vi engagerer os aktivt i samarbejde med interessenter og samfundet for at skabe en bæredygtig fremtid. Vi deltager i branchefora, forskningsprojekter og initiativer, der fremmer bæredygtighed og udvikling inden for udendørsbelysning. Vi stræber efter at være en drivkraft i den grønne omstilling og bidrage til at opfylde nationale og internationale miljømål, herunder FN’s verdensmål for bæredygtig og cirkulær udvikling.

Alumi Responsibility er vores forpligtelse til at levere kvalitetsprodukter og tjenester med minimal miljøpåvirkning. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores produktionsprocesser og materialer for at reducere ressourceforbrug og affald. Vi implementerer energieffektive teknologier og reducerer vores CO2-udledning for at bidrage til bekæmpelsen af klimaforandringer.

Som en ansvarlig virksomhed har vi etiske retningslinjer og sikkerhedsstandarder, der sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi værdsætter mangfoldighed, inklusion og lige muligheder og stræber efter at skabe en arbejdsplads, hvor alle trives og kan udvikle deres fulde potentiale.

 

Sammen kan vi skabe løsninger, der gør en positiv forskel for både mennesker
og planeten.