Garanti

Alumi Lightdesign (AL) producerer udendørslamper af en særlig god kvalitet og yder 2 års garanti på fabrikationsfejl og 10 års garanti på korrosion.

Garantibetingelserne er som fremgår

 • Køber forpligter sig til ved modtagelse af leveringen straks herefter at foretage en grundig undersøgelse af produktet/produkterne, om der skulle være fejl og/eller mangler.
 • Køber forpligter sig til, såfremt der konstateres fejl og/eller mangler, straks at reklamere ved fremsendelse af skriftlig dokumentation til AL.

Undtagelser for garantibetingelser, hvor AL ikke er ansvarlig for fejl/mangler eller skader forårsaget af

 • Udskiftelige dele, der skal som følge af slitage skal udskiftes. Herunder lyskilder, drivere, batterier mv.
 • Lysreduktion på LED-produkter ~ 0,8 % pr. 1.000 brændetimer, medmindre dette oplyses af produktspecifikationen.
 • Ændring i LED-produktets farvegengivelse. Efterfølgende udskiftning af lyskilder kan forårsage ændring i farvegengivelsen grundet LED-produkters normale reduktion ved brug. Herved kan dette variere fra det originale LED-produkt.
 • Fejl og/eller defekter på elektroniske enheder. Såfremt det ligger indenfor den normale fejlrate på 0,2 % pr. 1.000 driftstime, medmindre andet er oplyst i produktspecifikationen. Ligeledes defekter og fejl, som er forårsaget af manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur og spænding.
 • Små skønhedsfejl af sådan grad, at de anses at være så små, at karakteren af disse må betegnes som bagatelliseret, i forhold til at dette ikke påvirker produktets samlede udseende ved det påtænkte brug.
 • Gældende for galvaniserede og pulverlakerede produkter: Ændring i farve, falmning samt misfarvning, som følge af udefrakommende påvirkninger, der har forandrende eller korroderende effekt, herunder sollys, saltpåvirkninger, regn, sne og lignende forhold.
 • Manglende vedligeholdelse. Køber forpligter sig til overholdelse af ALs vedligeholdelsesplan omhandlende bl.a. rengøring, servicering og vedligeholdelse af produktet.
 • Normalt forventelig ændring og ældning af udseende samt ydeevne. Produkternes naturlige ældningsproces kan ændre på delenes udseende, f.eks. plast og glas. Endvidere kan ældningsprocessen, naturligt forekommende variationer samt almindelig slitage på delene i nogle tilfælde gøre dele ”trætte” eller ”skøre”. Jf. ALs vedligeholdelsesplan skal disse dele tjekkes årligt, hvorefter de enkelte dele kan skiftes separat.
 • Overbelastning eller mekanisk påvirkning, der ligger uden for produktets beskrivelse, samt påtænkte brug.
 • Fejlagtig installation eller montage. F.eks. benyttelse af komponenter der ikke er fremstillet eller godkendt af AL. AL står ikke til ansvar for produktets sammenslutning med andre tilsluttede produkter, samt mangler heraf. Dette kunne være sikringsindsatser, drivere, styresystemer eller strømforsyninger. AL er kun ansvarlig for, at det leverede overholder de opgivne dimensioner på de dertilhørende datablade. Ligeledes er AL ikke ansvarlig for fejl og/eller mangler i forbindelse med ændringer af produktet fortaget af Køber eller tredjemand uden aftalt accept fra AL.
 • Fejlagtig opbevaring af produktet, håndtering samt forarbejdning ved håndtering.
 • Skader forårsaget af naturhændelser. Alle elektroniske dele der heraf beskadiges og derved ikke fungerer som under normal drift. Disse skader anses ikke for mangler. F.eks. fejl i form af over- eller underspænding, transiente eller styresystemer ved eksempelvis lynnedslag.

Bestil et opkald med få klik.

Fulde navn
Virksomhed
Email
Telefon nummer