Klassificering af Bæredygtig Udendørsbelysning

Bæredygtighed spiller en afgørende rolle i udviklingen af moderne produkter, herunder udendørsbelysning. Et væsentligt aspekt af bæredygtigt design, er muligheden for udskiftning og genbrug af komponenter. Dette er især vigtigt for udendørsbelysningen, der udsættes for barske vejrforhold og miljøpåvirkninger. Klassificering af udendørsbelysning baseret på design for disassembly kan bidrage til at fremme cirkulær økonomi og reducere spild af naturressourcer.


Beskrivelse af klassificeringer

Korrosionsklasser

C – Corrosion – kaldet korrosionsklasse, angiver hvor høj beskyttelsesgrad og hvor modstandsdygtige materialer er mod korrosion.

Her henvises til forskellige miljøers påvirkning af materialer.

Disse testes efter den europæiske standard EN ISO 12994-2.

C-koden angives altid ved C, efterfulgt af et ciffer. I nogle tilfælde yderligere et I eller M efter cifferet.

Klasserne angives fra C1 – C5, hvor C1 er mildest miljø og C5 er det hårdeste

Korrosionsklasse Miljøets korrosivitet Eks. på udendørs miljø
C1 Meget lav  
C2 Lav Miljøer med lav forurening. Primært landlige miljøer
C3 Middel Industri- og byområder med moderat SO2-forurening. Gælder i kystområder med lavt saltindhold.
C4 Høj Kyst- og industriområder med moderat saltindhold.
C5-I Meget høj (Industri) Industriområder med aggressiv atmosfære og højluftfugtighed.
C5-M Ekstrem (Marine) Offshore og ekstreme miljøer med højt saltindhold.

IP-Klasser

 

IP – Ingress Protection – klasse, også kaldet Tæthedsklasse, angiver hvor høj beskyttelsesgrad og hvor modstandsdygtig forsegling elektriske armaturer er mod indtrængning af støv, vand og deslige.

Disse testes efter den europæiske standard EN 60529.

IP-koden angives altid ved IP, efterfulgt af to cifre. I nogle tilfælde yderligere et K efter de to cifre – dette angiver tryk.

IP-6x – første ciffer angiver tæthedsgraden mod indtrængning af partikler – herunder bl.a. støv.

Niveau eller støv

Beskyttelse –
Størrelse af emner i fast form

X X angiver, at der ikke foreligger data til angive en beskyttelsesklasse
0 Ingen beskyttelse
1 >50 mm i diameter
2 >12.5 mm i diameter
3 >2,5 mm i diameter
4 >1 mm i diameter
5 Beskyttelse mod indtrængning af støv
6 Støvtæt – Ingen støvindtrængning

IP-x6 – andet ciffer angiver tæthedsgraden mod væskeindtrængning – herunder bl.a. vand.

Niveau 

Beskyttet mod vand

X X angiver, at der ikke foreligger data til angive en beskyttelsesklasse
0 Ingen beskyttelse
1 Vanddryp – Lodret faldende
2 Vanddryp – vertikalt vippet op til 15º 
3 Vandsprøjt fra en vinkel på op til 60º fra lodret position
4 Vandstænk fra alle retninger
5 Vandstråle fra dyse (6,3 mm) fra alle retninger
6

Højtryksvandstråle fra dyse (12,5 mm) fra alle retninger 

7 Midlertidig nedsænkning op til 1 meter
8 Midlertidig nedsænkning op til 2 meter
9K*

Højtryksvandstråle ved høj temperatur på kort afstand

*Svarer til IPx9 i EN 60529-standarden. Alle test angivet med ‘K’ er defineret i ISO 20653-standarden

Vandalklasser – IK

IK – Impact Protection (K kommer af Kinetic) – mere udbredt som vandalklasser, angiver hvor høj beskyttelsesgrad og hvor modstandsdygtig elektriske armaturer er mod ydre mekaniske slag.

Disse testes efter den europæiske standard EN 62262.

Test bliver gennemført vha. slagobjekt udløst fra fastsat højde med defineret vægt og form, hvorefter det falder end på testobjektet. Slagpåvirkningen regnes i joule.

IK-koden angives altid ved IK, efterfulgt af to cifre.

Niveau Beskyttelse – Joule, vægt og afstand
X

X angiver, at der ikke foreligger data til at angive en beskyttelsesklasse

IK00 Ingen beskyttelse 
IK01 0,14 joule – 0,25kg fra 56mm
IK02 0,20 joule – 0,25kg fra 80mm
IK03 0,35 joule – 0,2kg fra 140mm 
IK04 0,5 joule – 0,25kg fra 200mm
IK05 0,7 joule – 0,25kg fra 280mm  
IK06 1 joule – 0,25kg fra 400mm
IK07 2 joule – 0,5kg fra 400mm
IK08 5 joule – 1,7kg fra 300mm
IK09 10 joule – 5kg fra 200mm
 IK10 20 joule – 5kg fra 400mm

Har du brug for rådgivning her og
nu, så ring 20 738 738